KURUMSAL YÖNETİM DANİŞMANLİĞİ

Intel Yönetim, uzman ve dinamik danışman kadrosu ile şirketin kurumsallaşmasına karar verildiğinde aşağıdaki Kurumsal Yönetim Danışmanlık yaklaşımını izler:

 1. Mevcut Durum Analizi

 2. Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

 3. Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

 4. Stratejik Yönetim Planı Oluşturma

 5. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

1- Mevcut Durum Analizi    
Kurumsal Yönetim Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;  

 

 • Birim yöneticileri ve Yönetim Kurulu ile görüşmelerin yapılması;

 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb. 

 • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi ve mevcut dokümantasyonun incelenmesi hedeflenmektedir.


Firmanızın yetkilileri ve İntel Medya & İntel Ajans danışmanlarının  bir araya geleceği Yönetim Danışmanlığı toplantılarında; Kurumsal Yönetim Danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve kurumsallaşma sürecinin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir.

2-Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Gerçekleştirilecek toplantılar ve danışmanlık değerlendirmeleri ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve Yönetim stratejilerinin anlaşılması ve Kurumsal Gelişim alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır:

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik yönetim hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi

 • Marka Stratejisi Danışmanlığı

 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar analizi

 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi ve revizyonu hizmetleri

 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi, Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi

 • Firmanın bütün ticari operasyonel yönetim performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması 

 • Şirket içi (yönetim raporları, bilanço, Kalite Sistem Dokümanları vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanması 

Bu çalışmaların sonucunda;

 • İntel Medya & İntel Ajans  proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.

 • Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim ve Kurumsal Yönetim iş planı oluşturulacaktır. 

 • Gelişim iş planın oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel Yönetim stratejileri oluşturulacaktır.


3-Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

Oluşturulan Kurumsal Gelişim yol haritasının uygulanması ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri sırasında aşağıda ki süreç izlenecektir:

A- Hemen Yapılabilecekler: Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.
B- Yapılması Planlanacaklar: Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.
C- Yapılması Gözden Geçirilecekler: Danışmanlık faaliyetler adımlarının Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

4-Stratejik Yönetim Planı Oluşturma

 • Mevcut şirket hedeflerinin Kurumsal Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi ve gerekli görülen yerlerde revize edilerek belirlenen Kurumsal stratejik hedeflerin dokümante edilmesi

 • Stratejik planın,  Kurumsal Yönetimin gerekleri doğrultusunda revize edilerek dokümante edilmesi konusunda danışmanlık verilmesi

 • Birim bazında yapılan iş planlarının ve hedef pazarlara giriş stratejisinin yazılı hale getirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi


5-Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Marka Yönetimi ve Marka Performansı

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

 • Ar-Ge / Yeni Ürün Geliştirme Danışmanlığı

 • Finansal Yönetim Raporlaması

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Eğer şirketiniz;

 • Büyüyorsa ve kurumsallaşma ile daha fazla büyüyebileceğine inanmanıza rağmen o potansiyele ulaşmakta Kurumsal Yönetim eksikliği yüzünden zorlanıyorsanız

 • Kendi faaliyet gösterdiği sektörde olabilecek en iyi yere gelmişse; ancak siz yeni sektörlerle beraber yeni atılımlar planlıyorsanız 

 • Satışlarını artırmasına rağmen karlılığı düşüyorsa

 • Bir görevi kimin üstlendiği belirli olmadığından Yönetim eksikliği olarak görev ortada kalıp yapılmadığından ötürü huzursuzluk yaşıyorsa 

 • Yurtdışındaki dünya devi rakibinizin izinden gitmek istiyor; ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilemiyorsa 

 • Yönetimi yeni nesle devretmek üzereyse ve yeni neslin şirketi daha da ileriye götüreceğine garanti altına alacak bir Yönetim sistemi kurma ihtiyacı hissediyorsa 

·         Şirketinizin küresel rekabete karşı koyabilmesi için sağlıklı büyümesi, bunun içinde kurumsallaşması gerekmektedir. İntel Medya & İntel Ajans 'ın Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri; şirketinizin kurumsallaşma yolunda ki dertlerine deva olacak çözüm paketidir.

 

·         İntel Medya & İntel Ajans, uluslarası danışmanlık, teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır.

 

Image
Tam Ekran Yukarı Yukarı Git
INTEL